คำอุปสรรค

คำอุปสรรค


หมวดหมู่:อื่นๆ วันที่:2012-06-26

คำอุปสรรค     คือ สัญลักษณ์ที่ใช้นำหน้าหน่วยต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน เขียน และนำไปใช้งาน
เช่น 1,000 m = 1 km  ซึ่งถ้าตัวเลขหรือจำนวนไม่มากก็ไม่เป็นไร ถ้ามากขึ้นมาและเราเขียนศูนย์ตกไปตัวหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้น (หมายถึงการขาดหายไปถึง 10 เท่า) เช่น 10  N = 1,000,000,000 (พันล้านนิวตัน) ถ้าเราเขียนศูนย์ตกไปตัวหนึ่งก็คือ 100,000,000 (ร้อยล้าน) ซึ่งเมื่อเรานำคำอุปสกกคมาใช้แทน 109   N = 1,000,000,000 (พันล้านนิวตัน) คือ 10 GN ซึ่งคำอุปสรรคที่ใช้กันมีดังนี้สัญลักษณ์

 

สัญลักษณ์
อ่านว่า
ปริมาณ
E
exa
เอกซะ
1018
1,000,000,000,000,000,000
P
peta
เพตะ
1015
1,000,000,000,000,000
T
tera
เทระ
1012
1,000,000,000,000
G
giga
จิกะ
109
1,000,000,000
M
mega
เมกะ
106
1,000,000
k
kilo
กิโล
103
1,000
h
hecto
เฮกโต
102
100
da
deca
เดคา
101
10
d
deci
เดซิ
10-1
0.1
c
centi
เซนติ
10-2
0.01
m
milli
มิลลิ
10-3
0.001
µ
micro
ไมโคร
10-6
0.000001
n
nano
นาโน
10-9
0.000000001
p
pico
ฟิโก
10-12
0.000000000001
f
femto
เฟมโต
10-15
0.000000000000001
a
atto
อัตโต
10-18
0.000000000000000001

          สำหรับคำอุปสรรคบางตัวก็ไม่นิยมนำมาใช้ เช่น h (hecto ,เฮกโต) = 102 จะใช้ 100 แทน , da  (deca,เดคา) = 101 จะใช้ 10 แทน , d (deci,เดซิ)=10-1 จะใช้ 0.1 แทน

สิ่งดีๆที่มี (ถึงแม้นไม่ดีที่สุด) แต่มันก็คือ สิ่งดีๆ
By..นายคนดี