เตารีดไฟฟ้า

เตารีดไฟฟ้า


หมวดหมู่:อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า Electronics วันที่:2014-08-25

เตารีดไฟฟ้า


           เตารีดไฟฟ้าที่เราใช้กันทั่วๆไปนั้น สามารถแบ่งออกได้ 3 ชนิดคือ
1.เตารีดไฟฟ้าแบบธรรมดา
 

(ที่มา http://passive-physic.blogspot.com)

2.เตารีดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
 

(ที่มา http://www.shoppingpinky.com)
 

3.เตารีดไฟฟ้าแบบไอน้ำ

(ที่มา http://www.sinsiamelectronics.com)


     ในที่นี้จะกล่าวถึงเตารีดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเท่านั้น ส่วนประกอบหลักๆของเตารีดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ประกอบไปด้วย

1.สายไฟ จะมีอยู่ด้วยกัน 3 เส้นคือ สายไฟ สายนิวตรอน และสายการ์ว(สายดิน)

2.ด้ามจับ จะมีหลอดไฟและปุ่มปรับอุณหภูมิประปอบอยู่ด้วย

3.ฝาครอบ จะเป็นตัวปิดชิ้นส่วนต่างๆภายในของเตารีด รวมทั้งเป็นจุดลงการ์ว (ต่อกับสายการ์ว)

 

 4.หลอดไฟ เป็นตัวบอกว่าเตารีดมีการทำงานหรือไม่ และอุณหภูมิที่ตัวเตารีดเป็นยังไง (ถ้าอุณหภูมิที่ตัวเตารีดยังไม่ถึงค่าที่เราตั้งจากปุ่มปรับอุณหภูมิ หลอดไฟจะติดอยู่)

 


5.ชุดปรับอุณหภูมิ ประกอบไปด้วย
        -ปุ่มปรับอุณหภูมิ จะเป็นตัวที่บังคับให้ หน้าสัมผัสต่อถึงกัน (ทำหน้าที่คล้ายๆสวิทช์)และโลหะไบเม-ทอลโก่งตัวช้าหรือเร็ว (หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือถ้าเราปรับอุณหภูมิมาก การต่อของหน้าสัมผัสจะนาน และโลหะไบเม-ทอลโก่งตัวช้า)

 

          -หน้าสัมผัส จะเป็นตัวที่ให้กระแสผ่านหรือไม่ผ่านไปยังขดลวดความร้อน โดยหน้าสัมผัสจะถูกบังคับหรือทำงานตามปุ่มปรับอุณหภูมิและโลหะไบเม-ทอล
        -โลหะไบเม-ทอล จะเป็นตัวที่บังคับ (ตัด-ต่อกระแสไฟที่ผ่านหน้าสัมผัสไปยังขดลวดความร้อน)
โดยที่โลหะไบเม-ทอลจะถูกติดตั้งที่แผ่นความร้อน (เมื่อแผ่นความร้อนมีอุณหภูมิถึงค่ากำหนดโลหะไบเม-ทอลจะโก่งตัวไปดันหน้าสัมผัสให้แยกจากกัน (ตัดกระไฟ) และเมื่อแผ่นความร้อนมีอุณหภูมิลดลงโลหะไบเม-ทอลจะหดตัวกลับสู่สภาพเดิม เป็นผลให้หน้าสัมผัสต่อกันอีกครั้ง (ตัดกระไฟ))ซึ่งการการทำงานจะสลับไปมาอย่างนี้ตลอดเวลา

 


6.ขดลวดความร้อน จะเป็นตัวเป็นพลังงานไฟฟ้า (รับกระแสไฟจากหน้าสัมผัส) เป็นพลังงานความร้อน (ส่งต่อไปยังแผ่นความร้อน)

 

 7.แผ่นความร้อน จะเป็นตัวช่วยให้ความร้อนกระจายเต็มพื้นเตารีด (โดยแผ่นความร้อนติดกับพื้นเตารีดและรับความร้อนมาจากขดลวดความร้อน)

 

 8.พื้นเตารีด จะเป็นตัวส่งความร้อนไปยังเสื้อผ้า (โดยรับความร้อนมาจากแผ่นความร้อน)

 

 รูปแสดงวงจรไฟฟ้าของเตารีด

 

 

วงจรไฟฟ้าของเตารีดตอนที่ยังไม่ทำงาน

 


วงจรไฟฟ้าของเตารีดตอนที่ทำงาน (อุณหภูมิยังไม่ถึงค่าที่กำหนด)

 


วงจรไฟฟ้าของเตารีดตอนที่ตัดการทำงาน (อุณหภูมิถึงค่าที่กำหนด)
 

 

 BY...BABYBOY