Thaimechanic.com |รวบรวมเทคนิคต่างๆของช่างไทย

มีเนื้อหาด้านวิศวกรรมในเรื่องต่างๆ อาทิ Handling ขนถ่ายวัสดุ,Hydraulics ไฮดรอลิค,Pneumatic นิวแมติกส์,Automotive ยานยนต์,ระบบปรับอากาศรถยนต์,ระบบราง Railway Systems เป็นต้น

บทความที่โพสล่าสุด

เทียบหน่วยความดันบรรยากาศ (Atmosphere Pressure) EP.2

เมื่อวันที่: 2021-06-11อ่าน 8 ครั้ง
(8)
ในที่นี่เราจะหาที่มาของค่าความดันบรรยากาศในแต่ละหน่วยต่างๆ ที่ยังคงค้างจากครั้งก่อนเทียบกับ หน่วย Pa หรือ N/m2 ซึ่งมีค่าความดันบรรยากาศเท่ากับ 101,325 Pa หรือ N/m2 โดยค่าเหล่านี้จะบอกมาในรูปความสูงของไหล หมวดหมู่:อยากรู้...เสาะหา...เล่าสู่...

เทียบหน่วยความดันบรรยากาศ (Atmosphere Pressure) EP.1

เมื่อวันที่: 2021-06-11อ่าน 18 ครั้ง
(18)
ความดันบรรยากาศ (Atmosphere Pressure) ที่เราเจอกันมีอยู่หลากหลายหน่วยด้วยกัน ซึ่งเราอาจหาค่าการเปลี่ยนหน่วยง่ายๆจากโปรแกรมเปลี่ยนหน่วยต่างๆได้ แต่ในที่นี่เราจะหาที่มาว่าค่าความดันบรรยากาศในแต่ละหน่วยนั้นมีค่าเท่าหรือใกล้เคียงกันแค่ไหน โดยการคำนวณจากการแปลงหน่วยพื้นฐาน (ที่มาของโปรแกรมเปลี่ยนหน่วยต่างๆ นั้นละ) หมวดหมู่:อยากรู้...เสาะหา...เล่าสู่...

เมื่อสวิทช์สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ค้าง แก้อย่างไง

เมื่อวันที่: 2021-06-09อ่าน 17 ครั้ง
(17)
เราอาจเจอสวิทช์สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ค้าง มอเตอร์ไซด์ยังสตาร์ทติดและเวลาวิ่งได้ แต่จะมีเสียงแปลกๆผิดปกติ นั้นคือยังมีการจ่ายกระแสไฟจากสวิทช์สตาร์ทที่ค้าง ไปยังมอเตอร์สตาร์ทอยู่ ถ้าทิ้งไว้อาจส่งผลเสียต่อตัวมอเตอร์สตาร์ทไม่ชิ้นส่วนใดก็ชิ้นส่วนหนึ่งอย่างแน่นอน หมวดหมู่:อื่นๆ

ค่าตัวเลขในตารางเหล็กมาจากไหน EP. 2

เมื่อวันที่: 2021-06-08อ่าน 40 ครั้ง
(40)
ต่อจากครั้งก่อนในที่นี้จะเป็นการหาค่าของ Moment of Inertia (cm.4) = โมเมนต์ความเฉื่อย ในที่นี่ Ix คือ 383 cm.4 และ Iy คือ 134 cm.4 Radius of Gyration (cm.) = รัศมีใจเรชั่น ในมี่นี่ rx คือ 4.2 cm. และ ry คือ 2.47 cm. Modulus of Section (cm.3) = ในที่นี่ zx คือ 77 cm.3 และ zy คือ 27 cm.3 หมวดหมู่:วัสดุช่าง

ค่าตัวเลขในตารางเหล็กมาจากไหน EP. 1

เมื่อวันที่: 2021-06-05อ่าน 72 ครั้ง
(72)
ค่าตัวเลขในตารางเหล็กนั้นเป็นค่าที่เราสามารถนำประกอบ สำหรับการคำนวณหาค่าส่วนต่างๆในการออกแบบ ซึ่งง่ายต่อการใช้ซึ่งเราไม่ต้องมานั่งคำนวณหาค่านั้นๆ ในนี้เราจะไปค้นหาค่าตัวเลขเหล่านั้นกัน หมวดหมู่:วัสดุช่าง

การออกแบบโครงสร้างทางรถไฟมีกี่แบบ

เมื่อวันที่: 2021-05-12อ่าน 136 ครั้ง
(136)
ทางวิ่งของรถไฟเพื่อรองรับน้ำหนักจากล้องถไฟนั้น ได้มีการออกแบบและพัฒนามาหลาย รูปแบบจนถึงปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับที่ใช้งานมี 2 รูปแบบ หมวดหมู่:ระบบราง Railway Systems

ค่าไฟฟ้าคิดอย่างไง

เมื่อวันที่: 2020-09-18อ่าน 480 ครั้ง
(480)
หลายคนคงสงสัยว่าค่าไฟฟ้าที่เราจ่ายกันทุกๆเดือนนั้นเขาคิดกันอย่างไง เพื่อเข้าใจกันง่ายๆจะยกตัวอย่างจากบิลค่าไฟฟ้าซึ่งมีรายละเอียด หมวดหมู่:ระบบไฟฟ้า Electrical System

ตัวหนังสือ ตัวเลข บนสายไฟบอกอะไรเรา

เมื่อวันที่: 2020-09-16อ่าน 1441 ครั้ง
(1441)
ตัวเลขและตัวหนังสือที่อยู่บนสายไฟนั้นหลักๆจะประกอบไปด้วย ชื่อผู้ผลิต ชนิด จำนวน ขนาด แรงดัน อุณหภูมิ และมาตรฐานของสายไฟเส้นนั้นๆ หมวดหมู่:ระบบไฟฟ้า Electrical System

การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มีกี่ชนิด

เมื่อวันที่: 2020-09-08อ่าน 410 ครั้ง
(410)
การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มีจำแนกออกเป็นหลักๆได้ 3 ชนิด หมวดหมู่:โซล่าเซล Solar Cell

IM B5 บนเนมเพลตมอเตอร์คืออะไร

เมื่อวันที่: 2020-09-07อ่าน 689 ครั้ง
(689)
IM B5 หรือ IM 3005 เป็นโครงของตัวมอเตอร์ที่มีการติดตั้งโดยวางแกนเพลาตามแนวระนาบ มีฐานรองรับตัวมอเตอร์แบบหน้าแปลน (แบบร้อยน๊อต) หมวดหมู่:ระบบไฟฟ้า Electrical System