Thaimechanic.com |รวบรวมเทคนิคต่างๆของช่างไทย

มีเนื้อหาด้านวิศวกรรมในเรื่องต่างๆ อาทิ Handling ขนถ่ายวัสดุ,Hydraulics ไฮดรอลิค,Pneumatic นิวแมติกส์,Automotive ยานยนต์,ระบบปรับอากาศรถยนต์,ระบบราง Railway Systems เป็นต้น

บทความที่โพสล่าสุด

การออกแบบโครงสร้างทางรถไฟมีกี่แบบ

เมื่อวันที่: 2021-05-12อ่าน 26 ครั้ง
(26)
ทางวิ่งของรถไฟเพื่อรองรับน้ำหนักจากล้องถไฟนั้น ได้มีการออกแบบและพัฒนามาหลาย รูปแบบจนถึงปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับที่ใช้งานมี 2 รูปแบบ หมวดหมู่:ระบบราง Railway Systems

ค่าไฟฟ้าคิดอย่างไง

เมื่อวันที่: 2020-09-18อ่าน 436 ครั้ง
(436)
หลายคนคงสงสัยว่าค่าไฟฟ้าที่เราจ่ายกันทุกๆเดือนนั้นเขาคิดกันอย่างไง เพื่อเข้าใจกันง่ายๆจะยกตัวอย่างจากบิลค่าไฟฟ้าซึ่งมีรายละเอียด หมวดหมู่:ระบบไฟฟ้า Electrical System

ตัวหนังสือ ตัวเลข บนสายไฟบอกอะไรเรา

เมื่อวันที่: 2020-09-16อ่าน 1202 ครั้ง
(1202)
ตัวเลขและตัวหนังสือที่อยู่บนสายไฟนั้นหลักๆจะประกอบไปด้วย ชื่อผู้ผลิต ชนิด จำนวน ขนาด แรงดัน อุณหภูมิ และมาตรฐานของสายไฟเส้นนั้นๆ หมวดหมู่:ระบบไฟฟ้า Electrical System

การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มีกี่ชนิด

เมื่อวันที่: 2020-09-08อ่าน 362 ครั้ง
(362)
การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มีจำแนกออกเป็นหลักๆได้ 3 ชนิด หมวดหมู่:โซล่าเซล Solar Cell

IM B5 บนเนมเพลตมอเตอร์คืออะไร

เมื่อวันที่: 2020-09-07อ่าน 599 ครั้ง
(599)
IM B5 หรือ IM 3005 เป็นโครงของตัวมอเตอร์ที่มีการติดตั้งโดยวางแกนเพลาตามแนวระนาบ มีฐานรองรับตัวมอเตอร์แบบหน้าแปลน (แบบร้อยน๊อต) หมวดหมู่:ระบบไฟฟ้า Electrical System

แผ่นไม้อัดผลิตอย่างไร

เมื่อวันที่: 2020-09-06อ่าน 424 ครั้ง
(424)
แผ่นไม้อัด (Plywood) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มาจากไม้จริง ที่มีขนาดมาตรฐาน คือ ขนาด 4x 8 ฟุต (1220 x 2440 มม.) ส่วนความหนาของไม้อัด โดยส่วนใหญ่ที่ใช้กันอยู่ปัจจุบัน จะไม่ได้เป็นขนาดที่ระบุแน่นอน ในตลาดทั่วไป โดยทั่วไปที่นิยมเรียกกัน จะมีความหนาอยู่ที่ 3, 4, 6, 10, 12, 15 และ 20 มม หมวดหมู่:การผลิต Production Technilogy

ss 400 บนเหล็กคืออะไร

เมื่อวันที่: 2020-09-04อ่าน 2882 ครั้ง
(2882)
SS400 คือชื่อและเกรดวัสดุที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน JIS G 3101 โดยที่ S ตัวแรกย่อมาจาก "Steel" คือ เหล็ก S ตัวที่สองย่อมาจาก "Structure" คือ โครงสร้าง 400 คือ ค่าความต้านทานแรงดึงขีดจำกัดล่าง เท่ากับ 400 MPa หมวดหมู่:วัสดุช่าง

น้ำมันดีเซลมีกี่ชนิด

เมื่อวันที่: 2020-09-02อ่าน 576 ครั้ง
(576)
น้ำมันดีเซลออกเป็น 2 กลุ่ม 1.น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 2.น้ำมันดีเซลหมุนช้า โดยที่น้ำมันดีเซลหมุนเร็วแบ่งออกเป็น 3 ชนิด หมวดหมู่:ยานยนต์ Automotive

เกลียวหยาบกับเกลียวละเอียดต่างกันอย่าไร (Coarse & Fine Threads)

เมื่อวันที่: 2020-08-31อ่าน 1505 ครั้ง
(1505)
เกลียวหยาบ (Coarse Threads) • ที่ขนาดเท่ากัน เส้นผ่านศูนย์กลางของยอดเกลียว ( Major Dai. ) ,โคนเกลียว ( Minor Dai. )และเส้นผ่านศูนย์กลางของพิต ( Pitch Dai. ) จะน้อยกว่าเกลียวละเอียด แต่ความลึกของเกลียวจะมากกว่า • ที่ความยาวเท่ากัน ระยะพิต (Pitch) และมุมทั้งสอง ( Helix and Included Angle ) จะมากกว่าเกลียวละเอียด แต่จำนวนของเกลียวจะน้อยกว่า เกลียวละเอียด (Fine Threads) • ที่ขนาดเท่ากัน เส้นผ่านศูนย์กลางของยอดเกลียว ( Major Dai. ) ,โคนเกลียว ( Minor Dai. )และเส้นผ่านศูนย์กลางของพิต ( Pitch Dai. ) จะมากกว่าเกลียวหยาบ แต่ความลึกของเกลียวจะน้อยกว่า • ที่ความยาวเท่ากัน ระยะพิต (Pitch) และมุมทั้งสอง ( Helix and Included Angle ) จะน้อยกว่าเกลียวหยาบ แต่จำนวนของเกลียวจะมากกว่า หมวดหมู่:วัสดุช่าง

เฟืองขับโซ่ (Sprockets Types) มีกี่ชนิด

เมื่อวันที่: 2020-08-29อ่าน 602 ครั้ง
(602)
เฟืองขับโซ่ (sprockets) จะเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งที่มีการส่งกำลังแบบโซ่ ซึ่งเฟืองจะสวมอยู่ที่เพลาขับและตามแล้วมีโซเป็นตัวส่งกำลังให้แก่เฟืองทั้งสอง เฟืองขับโซ่จะแบ่งตามดุมกำหนดโดย American National Standards Institute (ANSI): **ดุม (Hub) คือความหนาที่เพิ่มขึ้นรอบ ๆ แผ่นกลางของเฟืองที่ไม่รวมฟัน และสวมกับเพลา** หมวดหมู่:วัสดุช่าง