อีวาโปเรเตอร์(Evaporator)

อีวาโปเรเตอร์(Evaporator)


หมวดหมู่:ระบบปรับอากาศรถยนต์ Car Air Conditioning วันที่:2014-01-21

อีวาโปเรเตอร์(Evaporator)


         อีวาโปเรเตอร์(Evaporator)บางครั้งอาจเรียกว่า  “คอล์ยเย็น”  จะติดตั้งอยู่ระหว่าง เอ็กเพ็นชั่นวาล์วกับคอมเพรสเซอร์

 

รูปแสดงตำแหน่งคอนเดนเซอร์ (ที่มา http://www.royalairgas.com )

     อีวาโปเรเตอร์จะติดตั้งภายในห้องโดยสาร ซึ่งในรถยนต์นั่งทั่วๆไปจะติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าห้องโดยสาร (หรือส่วนที่เรารียกว่า คอนโซนหน้า)

หน้าที่ของอีวาโปเรเตอร์

        รับสารความเย็นจากเอ็กเพ็นชั่นวาล์วและส่งต่อไปยังคอมเพรสเสเซอร์ ซึ่งระหว่างนั้น (ในตัวของอีวาโปเรเตอร์) จะมีการดึงความภายในห้องโดยสารออกเข้าสู่ตัวของอีวาโปเรเตอร์ (ในทั่วๆไปคือการที่โบเวอร์เป่าความเย็นออกจากตัวของอีวาโปเรเตอร์เข้าสู่ห้องโดยสารนั้นเอง)

ชนิดของอีวาโปเรเตอร์

           อีวาโปเรเตอร์แบ่งตามลักษณะโครงสร้างได้อยู่ 3 ชนิดคือ
      1. แบบท่อและครีบ โดยจะมีที่ขดไปขดมา (ส่วนมากทำจากทองแดง) และมีครีบยึดระหว่างท่อ (เพื่อการรับความร้อน(ส่วนมากทำจากอลูมิเนียม)

รูปแสดง อีวาโปเรเตอร์แบบท่อและครีบ (ที่มา http://auto.4cas.com)

รูปแสดง อีวาโปเรเตอร์แบบท่อและครีบ (ที่มา http://thai.alibaba.com)
 

      2.แบบครีบขดไปมา ท่อจะมีการขดไปขดมาและระหว่างนั้นจะมีครีบโดยที่ครีบนั้นจะมีการขดไปมาด้วย (ส่วนมากทำจากอลูมิเนียมทั้งท่อและครีบ)

รูปแสดง อีวาโปเรเตอร์แบบครีบขดไปมา (ที่มา http://thaicaruser.blogspot.com)


รูปแสดง อีวาโปเรเตอร์แบบครีบขดไปมา (ที่มา
http://thai.alibaba.com )

      3.แบบถ้วย

รูปแสดง อีวาโปเรเตอร์แบบถ้วย (ที่มา http://thai.alibaba.com)

รูปแสดง อีวาโปเรเตอร์แบบถ้วย (ที่มา http://thai.alibaba.com)


รูปแสดง อีวาโปเรเตอร์แบบถ้วย (ที่มา
http://th.responsejp.com)


รายละเอียดและลักษณะการทำงานของอีวาโปเรเตอร์แบบต่างๆ ขอกล่าวในครั้งต่อไป

BY...BIGBLEM